25 kwietnia 2023 r. Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia”  uczestniczyła w X  Sesji Młodzieżowej Rady Powiatu Opoczyńskiego.

Młodzieżowa Rada Powiatu Opoczyńskiego miała możliwość zapoznania się z podstawowym przedmiotem działalności oraz obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Nasza Ziemia”, Przedstawiciele Zarządu przekazali informacje o dotychczasowych działaniach, podjętych inicjatywach i zamierzonych celach. Zaproponowano podjęcie współpracy w zakresie opracowania LSR. Propozycja zyskała aprobatę wśród uczestników spotkania.

Młodzieżowa Rada Powiatu Opoczyńskiego posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania ankiet wśród młodzieży szkolnej. Wspomaga i współorganizuje inicjatywy na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Z tego tytułu zaproponowano rozpowszechnienie wśród młodzieży ankiety, która pozwoli  pozyskać informacje potrzebne do ostatecznego opracowania LSR dla Stowarzyszenia LGD ,,Nasza Ziemia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content