Ankiety i karty pomysłu

Ankieta – komunikacja z LGD Nasza Ziemia

Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia” w związku z rozpoczynającymi się pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego LSR na lata 2023-2027 w skład którego wchodzą: gmin wiejskich: Poświętne, Sławno, Mniszków, Białaczów, Paradyż, Żarnów, Aleksandrów  oraz gmin miejsko-wiejskich: Drzewica, Opoczno wraz z terenem miasta Opoczno, zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych lub ich przedstawicieli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych działających na jej obszarze                  o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta posłuży do pozyskania informacji, które zostaną wykorzystane do opracowanie Planu Komunikacji LGD Nasza Ziemia z lokalną społecznością na etapie realizacji założeń LSR na lata 2023-2027 oraz będzie narzędziem pozyskiwania informacji zwrotnej od uczestników zaplanowanych działań.

Ankietę można składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Nasza Ziemia”, ul. Moniuszki 21, 26-300 Opoczno lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: lgd.naszaziemia@op.pl

Ankieta do pobrania.pdf – wydrukuj, wypełnij i odeślij zeskanowany plik na adres e-mail

Ankieta do pobrania.docx – wypełnij, zapisz i odeślij plik na adres e-mail

Wypełnij ankietę online: kliknij tutaj

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 503 108 209

Karta pomysłu LGD Nasza Ziemia

Szanowni Państwo!

W celu kontynuowania prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. Karta pomysłu powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Gminy wchodzące w skład obszaru LSR: Drzewica, Mniszków, Opoczno, Poświętne, Sławno, Białaczów, Paradyż, Żarnów, Aleksandrów

Karty pomysłu można składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania ,,Nasza Ziemia”, ul. Moniuszki 21, 26-300 Opoczno lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: lgd.naszaziemia@op.pl

Karta pomysłu do pobrania .pdf – wydrukuj, wypełnij i odeślij zeskanowany plik na adres e-mail

Karta pomysłu do pobrania .docx – wypełnij, zapisz i odeślij plik na adres e-mail

Z góry dziękujemy za pomoc.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – tel. 503 108 209


Ankieta Punkty informacyjno-konsultacyjne

W ramach opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz trwających spotkań w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych w Gminach należących do obszaru działania Stowarzyszenia LGD ,,Nasza Ziemia” prosimy o dalsze zaangażowanie. W tym celu przygotowaliśmy kolejną ankietę. Zaproszenie kierujemy do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup formalnych i nieformalnych oraz instytucji.

Interaktywna ankieta – wypełnij online

Ankieta do pobrania .pdf – wydrukuj, wypełnij i odeślij zeskanowany plik na adres e-mail

Ankieta do pobrania .docx – wypełnij, zapisz i odeślij plik na adres e-mail

Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać na adres: lgd.naszaziemia@op.pl

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!


Ankieta 13.08.2022

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Zachęcamy do zgłaszania propozycji i uwag poprzez wypełnienie poniższej ankiety.  Ankietę można wypełnić na dwa sposoby:
Pobrać z naszej strony a następnie przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.naszaziemia@op.pl lub złożyć osobiście w siedzibie biura LGD ,,Nasza Ziemia” ul. Stanisława Moniuszki 21, 26-300 Opoczno.
Ankietę można również uzupełnić on-line klikając na poniższy link:
ANKIETA ONLINE
Do pobrania: Ankieta

Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy

Skip to content