Obszar działania

W kontekście przestrzennym obszar działania LGD ,,Nasza Ziemia” stanowi spójną administracyjnie strukturę pozostającą w jednym obrysie, co przedstawia poniższa mapa:

Powierzchnia LGD „Nasza Ziemia” – 1184 km2
w tym miasto Opoczno – 27 km2
Powierzchnia do objęcia LSR– 1157 km2

Skip to content