Warsztaty dla lokalnych liderów.

W dniu 29 września 2022 r. w godz. 12.00-18.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie, Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Ziemia” zorganizowała warsztaty dla lokalnych liderów, w ramach pracy nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Opoczno, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów i Aleksandrów. W spotkaniu wzięło 36 osób.

Warsztaty poprowadził Prof. Dr Hab. Andrzej Raszkowski, pracownik badawczo – dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, ekonomista, trener biznesu, doradca strategiczny, wykładowca na studiach Executive MBA.

Prowadzący przedstawił uczestnikom cel spotkania. Przedstawił zasady i podstawy ekonomii i zarządzania z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.

W trakcie warsztatów, grupa lokalnych liderów przeprowadziła analizę SWOT obszaru działania LGD ,,Nasza Ziemia”. Omówiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia badanego obszaru, wysnuwając bardzo interesujące wnioski.

Burzliwa dyskusja uczestników warsztatów stanowiła kolejny ważny etap w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skip to content