Umowa o przyznanie pomocy w ramach wsparcia przygotowawczego podpisana!

Informujemy, że w dniu 18.07.2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy nr 00027-6934-UM0500023/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Otrzymane środki pozwolą na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania 2023-2027 w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Beneficjentem pomocy jest Lokalna Grupa Działania „Nasza Ziemia”. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem uprawniającym do ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania ,,Nasza Ziemia” o środki unijne w ramach programu LEADER na dofinansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój obszaru objętego LSR. W przypadku LGD ,,Nasza Ziemia” środki będą przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich gmin: Opoczno, Białaczów, Mniszków, Sławno, Paradyż, Poświętne, Aleksandrów, Drzewica, Żarnów.

Skip to content